2018

Tri strofoj por la nova kanto:

Drei Strophen für das neue Lied:

(nur auf Esperanto)


Mi lernas ĉiam kun plezur'

Mi lernas ĉiam kun plezur'

Plezuron havas mi

Tial mi volas lerni nur

Ĉu vere ankaŭ vi?

Se vi kaj mi eklernu nun

Ne gravas la erar'

Ne estos pluvo, nur la sun'

Nur ĝojo sen kompar'


Venu lernu ankaŭ vi

Venu lernu nur kun mi


Mi iras ĉiam tra l'natur'

Naturon ŝatas mi

Tie mi volas vivi nur

Ĉu vere ankaŭ vi?

Se vi kaj mi promenu nun

Tra kampoj kaj arbar'

Ripozo estas sur la dun'

Plezuro ĉe la mar'


Venu vivu ankaŭ vi

Venu vivu nur kun mi


Mi serĉas ĉiam kun bravur'

Bravuron havas mi

Kie la am' troviĝas nur?

Ĉu ankaŭ serĉas vi?

Se vi kaj mi kunvivu nun

Ne nur kiel najbar'

Ne estos nuboj, nur la lum'

Kaj amo por la par'


Venu amu ankaŭ vi

Venu amu nur kun mi

__________________

Klaus Friese, 2018


Sendu al mi viajn plibonigojn,

ankaŭ kromaj strofoj estas bonvenaj,

kantu mem kaj sendu vian sondosieron!


friese[at]esperanto-hamburg.de


2018

Skribu vian kanton!    Nun kun akordoj!

Schreibe dein Lied!     Jetzt mit Akkorden!

Estis nur eta komenco. Ne moku min pro la magra rezulto. Sed mi fieras, ĉar mi sukcese faris mian propran kanteton! Klaku sur la suba fenestro kun 'kanteto-1.2.mp4' kaj ĝuu la belan melodion kaj ankaŭ la memfaritan tekston!

Verdire mi ne volas konvinki vin pri la kvalito de mia eta kanto. Mi volas nur priskribi la vojon, kiun mi prenis por atingi tiun faraĵon.
Mia filo Jan plibonigis la kanton kaj aldonis la akordojn!

Es war nur ein kleiner Anfang. Bitte machen Sie sich nicht über das magere Resultat lustig! Aber ich bin stolz, denn ich habe mein eigenes Lied produziert! Klicken Sie auf das Fenster mit 'kanteto-1.2.mp4' (s.u.) und genießen Sie die schöne Melodie und auch den selbst gemachten Text!
Ehrlich gesagt, ich will Sie gar nicht von der Qualität meines kleinen Liedes überzeugen. Ich möchte nur den Weg aufzeigen, den ich gegangen bin, um dieses 'Produkt' herzustellen.
Mein Sohn Jan hat das Lied verbessert und die Akkorde hinzugefügt!Sur mia komputilo (sub Ubuntu 14.04)mi uzas la jenajn programojn:

Auf meinem  Computer (unter Ubuntu 14.04) habe ich folgende Programme eingesetzt:


NtEd 1.10.18

SoundConverter 2.04

VLC media player 2.1.6 Rincewind

Libre Office 4.2.8.2

Gimp 2.8.10

OpenShot 1.4.3


1. NtEd

Per tiu programo mi komponis la melodion. Mi nur metis la notojn sur la liniojn kaj kontrolis la sonojn. La melodion mi tiam eksportis kiel midi-dosiero.

Damit habe ich die Melodie komponiert. Ich habe einfach die Noten auf die Linien gesetzt und die Töne kontrolliert. Die Melodie wurde dann als Midi-Datei abgespeichert.

 

2. SoundConverter

Nun mi transformis la midi-dosieron kaj ricevis mp3-sondosieron.

Damit konnte ich die Midi-Datei in eine mp3-Audiodatei umwandeln.


3. VLC

Mi konvertis la mp3-dosieron al mp4-video.

VLC konvertiert die mp3-Datei in eine Videodatei (mp4-Format)


4. Libre Office

Mi skribis la kantotekston kaj faris bild-kopion de la ekrano.

Damit habe ich den Liedtext geschrieben und diesen als Bildschirmkopie im Bildformat abgespeichert.


5. Gimp

Mi tranĉis la bildon kun la kantoteksto en kvin partojn.

Die Bilddatei wurde nun mit Gimp in 5 Stücke zurechtgeschnitten.


6. OpenShot

Tiu programo permesis enmeti la videon kaj la tekst-bildojn. La novan dosieron mi eksportis denove kiel video-dosiero. Nun vi povas aŭskulti mian kanteton kaj samtempe legi la teksto-partojn.

Dieser Video-Editor erlaubt die Zuordnung der einzelnen Bilddateien zu der Videodatei. Nun können Sie mein Liedchen anhören und gleichzeitig die Textstücke lesen.kanteto-1.2.mp4